Best Companies to Work For in Hong Kong 2019

Cisco
 • Hong Kong
 • Technologie informatyczne
Galton Voysey
 • Hong Kong
 • Handel detaliczny
KKR
 • Hong Kong
 • Usługi finansowe i ubezpieczenia | Usługi inwestycyjne
Liquidnet Asia Limited
 • Hong Kong
 • Usługi finansowe i ubezpieczenia
Meijer Trading Ltd.
 • Hong Kong
Meltwater
 • Hong Kong
 • Technologie informatyczne
NVIDIA
 • Hong Kong
 • Technologie informatyczne
SAP Hong Kong
 • Shanghai China
 • Technologie informatyczne