MENU

Best Workplaces Italia for Millennials 2021

1
Bending Spoons
 • Italia
 • Technologie informatyczne | Oprogramowanie (software)
 • Liczba pracowników: 201
2
Mia-Platform
 • Italia
 • Technologie informatyczne | Oprogramowanie (software)
 • Liczba pracowników: 97
3
Casavo Management
 • Italia
 • Budownictwo i nieruchomości | Obrót nieruchomościami
 • Liczba pracowników: 286
4
Selectra Italia
 • Italia
 • Retail // E-commerce
 • Liczba pracowników: 110
5
Webranking
 • Italia
 • Media | Usługi internetowe on-line
 • Liczba pracowników: 157
6
Unox SpA
 • Italia
 • Produkcja | Maszyny i urządzenia
 • Liczba pracowników: 227
7
Reverse
 • Italia
 • Usługi profesjonalne | Rekrutacja i zatrudnianie
 • Liczba pracowników: 49
8
Across
 • Italia
 • Media | Usługi internetowe on-line
 • Liczba pracowników: 75
9
Zeta Service
 • Italia
 • Usługi profesjonalne | Centra telesprzedaży i teleobsługi
 • Liczba pracowników: 305
10
Cisco Systems Italy
 • Italia
 • Telekomunikacja
 • Liczba pracowników: 420
11
American Express Italia
 • Italia
 • Usługi finansowe i ubezpieczenia
 • Liczba pracowników: 1 113
12
auxiell
 • Italia
 • Usługi profesjonalne | Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Liczba pracowników: 33
13
Salesforce
 • Italia
 • Technologie informatyczne | Oprogramowanie (software)
 • Liczba pracowników: 400
14
Wide Group
 • Italia
 • Usługi finansowe i ubezpieczenia
 • Liczba pracowników: 90
15
Iconsulting
 • Italia
 • Technologie informatyczne | Doradztwo w zakresie IT
 • Liczba pracowników: 299