Τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στη Λατινική Αμερική το 2016

Πολυεθνικές
Μεγάλες
Μικρές και Μεσαίες
16
Cofidis
  • France, Italy, Portugal
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες
42
Desarrollo Los Cabos
50
C.A. Telares de Palo Grande