Τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στη Λατινική Αμερική το 2017

Πολυεθνικές
Μεγάλες
Μικρές και Μεσαίες
11
Atton
  • Peru
  • Τουριστικές Υπηρεσίες | Ξενοδοχεία
16
Cofidis
  • France, Italy, Portugal
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες
24
Molpack
  • Peru
  • Παραγωγή και Διάθεση